Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2007

Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6410 van 31 januari 2007, worden reservekapiteins-commandanten F. Schroer en T. Van Genechten, benoemd op 28 juni 2007 in de

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2007007202
pub.
07/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 6410 van 31 januari 2007, worden reservekapiteins-commandanten F. Schroer en T. Van Genechten, benoemd op 28 juni 2007 in de graad van reservemajoor in het korps van de logistiek.

^