Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2006

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Hendrickx, H., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006023132
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2006, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Weltens, M. Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. Hendrickx, H., benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend lid bij genoemde commissie, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van de heer Weltens, M., wiens mandaat zij zal voleindigen.

^