Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 07 augustus 2006

Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006 wordt Mevr. Arts, Sabine, attaché, met ingang van 1 november 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader.

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2006022413
pub.
07/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2006 wordt Mevr. Arts, Sabine, attaché, met ingang van 1 november 2005, in vast dienstverband benoemd bij de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid in het Nederlands taalkader.

^