Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 november 2006

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt Mevr. Pascaline Werrie, stagedoend attaché, met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 - « Tewerkstelling », met terugw Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdel(...)

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012496
pub.
09/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2006 wordt Mevr. Pascaline Werrie, stagedoend attaché, met ingang van 1 juli 2006 tot rijksambtenaar benoemd in de titel van attaché in de vakklasse A1 - « Tewerkstelling », met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2005.

Een beroep tot nietigverklaring tegen de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij een ter post aangetekend schrijven gericht te worden aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel.

^