Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr. Widera, I., tot plaatsvervangend(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022664
pub.
21/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid van de Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Duyck, M. Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr.

Widera, I., tot plaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een verzekeringsinstelling, ter vervanging van Mevr. Duyck, M., voor een termijn verstrijkend op 30 november 2008.

^