Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt de da Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Reggers, J., in de hoedanigheid van(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022663
pub.
21/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit haar functies van werkend lid van de Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan Mevr. Delvaux, G. Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Reggers, J., in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een representatieve organisatie van opticiens, ter vervanging van Mevr. Delvaux, G., wier mandaat hij zal voleindigen.

^