Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 27 augustus 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt benoemd tot lid va(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022662
pub.
27/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 22 mei 2002, als leden van de Erkenningsraad voor leveranciers van implantaten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van de heren Bruyneel, P., Evrard, J.-P., Goulard, Ph., Huon, Y., Van Beek, F. en Verlinden, A., in de hoedanigheid van werkende leden en de dames Anckaert, F., Colot, L. en Moens, A.-M. en de heren Hinderyckx, M. en Wilmotte, L., in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van een representatieve organisatie van de personen die erkend zijn voor het verstrekken van implantaten.

Bij hetzelfde besluit, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt benoemd tot lid van voornoemde raad, voor een termijn verstrijkend op 21 mei 2008, Mevr. Verbiest, A., in de hoedanigheid van plaaatsvervangend lid, als vertegenwoordigster van een representatieve organisatie van de personen die erkend zijn voor het verstrekken van implantaten.

^