Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 14 augustus 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treed Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad, Mevr. Decloedt, V.(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022649
pub.
14/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, eervol ontslag uit zijn functies van plaatsvervangend lid van de Technische raad voor kinesitherapie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, wordt verleend aan de heer Brusseleers, J. Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd tot plaatsvervangend lid bij genoemde raad, Mevr. Decloedt, V., als vertegenwoordigster van de Minister die de Volksgezondheid onder haar bevoegdheid heeft, ter vervanging van de heer Brusseleers, J., wiens mandaat ze zal voleindigen.

^