Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 28 juni 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzeker(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022498
pub.
28/06/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 april 2002, wordt eervol ontslag uit zijn functies van lid van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Antwerpen, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de heer Vanlinthout, M., werkend lid.

Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, als vertegenwoordiger van een verzekeringsinstelling, de heer De Muynck, L., in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer Vanlinthout, M., wiens mandaat hij zal voleindigen.

^