Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 23 mei 2002

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd Comité, Mevr. Widera, I. en de heer V(...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2002022402
pub.
23/05/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverleningen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 april 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 15 februari 2002, wordt eervol ontslag uit hun functies van leden van het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, verleend aan de dames Duyck, M. en Widera, I. Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij voornoemd Comité, Mevr. Widera, I. en de heer Van Den Bremt, Ch., in de hoedanigheid van vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen, ter vervanging van respectievelijk de dames Duyck, M. en Widera, I., wier mandaten zij zullen voleindigen.

^