Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2002

Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2001 wordt de heer Pierre-Daniel Dufranne, met ingang van 1 september 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

bron
ministerie van justitie
numac
2002009034
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Centraal Bestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 december 2001 wordt de heer Pierre-Daniel Dufranne, met ingang van 1 september 2001, in vast verband benoemd in hoedanigheid van adjunct-adviseur in het Franse taalkader van het Centraal Bestuur.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapsstraat 33, te 1040 Brussel, te worden toegezonden.

^