Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 25 januari 2002

Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3842 van 21 december 2001, wordt de heer Philippe Thilly, van de Franse taalrol, op 1 oktober 2001, door verhoging in graad op het tweetalig kader, tot directeur-generaal bij het Bestuur Bij koninklijk besluit nr. 3843 van 21 december 2001, wordt de heer Ludwig Van Der Veken, van d(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2002007003
pub.
25/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Burgerpersoneel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit nr. 3842 van 21 december 2001, wordt de heer Philippe Thilly, van de Franse taalrol, op 1 oktober 2001, door verhoging in graad op het tweetalig kader, tot directeur-generaal bij het Bestuur van Administratieve Zaken van het Burgerlijk Algemeen Bestuur, bevorderd.

Bij koninklijk besluit nr. 3843 van 21 december 2001, wordt de heer Ludwig Van Der Veken, van de Nederlandse taalrol, op 1 oktober 2001, door verhoging in graad tot directeur-generaal, bij het Bestuur van Rechtkundige Zaken van het Burgerlijk Algemeen Bestuur, bevorderd.

Bij koninklijk besluit nr. 3844 van 21 december 2001, wordt de heer Christian Gossiaux, van de Franse taalrol, op 1 oktober 2001, door verhoging in graad tot adviseur-generaal, bij het Secretariaat generaal van het Burgelijk Algemeen Bestuur, bevorderd.

Bij koninklijk besluit nr. 3845 van 21 december 2001, wordt de heer Daniel Van Tichelen, van de Franse taalrol, op 1 maart 2001 door verhoging in graad tot adviseur, bij het Burgerlijk Algemeen Bestuur, bevorderd.

Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van state worden gebracht binnen de zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

^