Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2002

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Anne COEKELBERGHS met ingang van 1 augustus 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 "Directeur-generaal Interne Communicatie" van de Federale O

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2002002169
pub.
21/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Anne COEKELBERGHS met ingang van 1 augustus 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 "Directeur-generaal Interne Communicatie" van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in het Frans taalkader.

^