Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 21 augustus 2002

Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Peter SAMYN, met ingang van 1 augustus 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur HRM Topmanagement » van de Federale Overheidsdienst Personee

bron
federale overheidsdienst personeel en organisatie
numac
2002002143
pub.
21/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE


Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Peter SAMYN, met ingang van 1 augustus 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur HRM Topmanagement » van de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie, in het Nederlands taalkader.

^