Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 26 oktober 2002

Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 oktober 2002 wordt het koninklijk besluit van 14 december 2001 waarbij de heer Adam, Jean-François, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van

bron
ministerie van binnenlandse zaken
numac
2002000752
pub.
26/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN


Korpschef van de lokale politie. - Intrekking van de benoeming Bij koninklijk besluit d.d. 17 oktober 2002 wordt het koninklijk besluit van 14 december 2001 waarbij de heer Adam, Jean-François, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Wezet/Blegny/Dalhem/Oupeye/Bitsingen/Juprelle voor een termijn van vijf jaar werd benoemd, ingetrokken.

^