Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 04 januari 2001

Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, wordt tot Ridder der Kroonorde benoemd : De heer WALKENIER, Jean-Paul Elie Germain Georges, Voorzitter van de « Commission technique de re Ranginneming op 15 november 1999. De hierboven vermelde persoon zal in de Orde rang innemen op d(...)

bron
diensten van de eerste minister en ministerie van de franse gemeenschap
numac
2000029430
pub.
04/01/2001
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER EN MINISTERIE VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP


Algemene Directie Cultuur Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, wordt tot Ridder der Kroonorde benoemd : De heer WALKENIER, Jean-Paul Elie Germain Georges, Voorzitter van de « Commission technique de remise en état des souterrains de la Place Royale » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1999.

De hierboven vermelde persoon zal in de Orde rang innemen op de bij zijn naam vermelde datum.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000, wordt de Zilveren Medaille der Kroonorde toegekend aan : De heer PILET, Charles, Augustin, Jacques, Joseph, Administrateur bij de « Musée de la Hesbaye » te Remicourt.

Ranginneming op 15 november 1994.

De heer PIROTTE, Daniel, Bernard, Joseph, Voorzitter van de « Musée de la Hesbaye » te Remicourt.

Ranginneming op 8 april 1998.

De hierboven vermelde personen zullen in de Orde rang innemen op de bij hun namen vermelde datum.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000 : Worden de Gouden Palmen der Kroonorde toegekend aan : De heer SERVAES, Arthur, Voorzitter van de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1996.

De heer VANDAMME, Alfred, Secretaris aan de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1997.

Wordt de Gouden Medaille der Kroonorde toegekend aan : Mevr. SELVAIS, Rachelle, Commissaris aan de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1996.

Mevr. TROGH, Marie, Mathilde, Lid werkzaam bij de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1998.

De hierboven vermelde personen zullen in de Orde rang innemen op de bij hun namen vermelde datum.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2000 : Wordt de Zilveren Medaille van de Orde van Leopold II toegekend aan : Mevr. VANDAMME, Diane, Betaalmeester aan de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1997.

Wordt de Bronzen Medaille van de Orde van Leopold II toegekend aan : Mevr. Bosson Lucienne, Onder-voorzitter van de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1997.

Mevr. LAMMENS, Henriette, Commissaris aan de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1999.

De heer VANCOILLIE, Emile, Commissaris aan de « Cercle royal d'Etudes de Bruxelles » te Brussel.

Ranginneming op 15 november 1999.

De hierboven vermelde personen zullen in de Orde rang innemen op de bij hun namen vermelde datum.

^