Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt Mevr. Planchon, Viviane, met ingang van 1 september 2000 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centru Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt de heer Roisin, Christian, met ingang van 1 juni (...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016235
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt Mevr. Planchon, Viviane, met ingang van 1 september 2000 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt de heer Roisin, Christian, met ingang van 1 juni 2000 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt de heer Romnée, Jean-Michel, met ingang van 1 juli 2000 voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Frans taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2000 wordt Mevr. Pieron, Sophie, met ingang van 1 juni 2000 in het Frans taalkader, benoemd tot werkleider (rang B) bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux.

^