Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 20 januari 2000

Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt de heer Jan De Riek, met ingang van 1 oktober 1999, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het Cen Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer Yves Schenkel, met ingang van 1 august(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
2000016001
pub.
20/01/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Wetenschappelijk personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 25 november 1999 wordt de heer Jan De Riek, met ingang van 1 oktober 1999, voor een eerste mandaat van twee jaar, in het Nederlands taalkader, benoemd tot assistent bij het Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek te Gent.

Bij koninklijk besluit van 7 december 1999 wordt de heer Yves Schenkel, met ingang van 1 augustus 1999, bevestigd in rang A en bevorderd tot werkleider (rang B), in het Frans taalkader, bij het Centrum Landbouwkundig Onderzoek te Gembloux.

^