Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden de heren Palings, W.L.E. en Ghesquiere, S.J.C., stagiairs met ingang van 15 september 1996, benoemd in de hoedanighei Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden Mevr. Feron, M.M.J., en de heer Lietart, J.-(...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003462
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie van de begroting en de controle op de uitgaven Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden de heren Palings, W.L.E. en Ghesquiere, S.J.C., stagiairs met ingang van 15 september 1996, benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaren tot de graad van inspecteur van financiën.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 1997, worden Mevr. Feron, M.M.J., en de heer Lietart, J.-M.P.E., stagiairs, met ingang van 15 september 1996, benoemd din de hoedanigheid van rijksambtenaren tot de graad van inspecteur van financiën.

^