Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Hoofdbestuur der douane en accijnzen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Dufourny, S.M.E., adjunct-auditeur, met ingang van 1 april 1996, benoemd tot de graad van auditeur. Bij koninklijk besluit van 18 no Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003459
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Hoofdbestuur der douane en accijnzen Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Dufourny, S.M.E., adjunct-auditeur, met ingang van 1 april 1996, benoemd tot de graad van auditeur.

Bij koninklijk besluit van 18 november 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren benoemd tot de graad en op de datum aangegeven in de kolommen 3 en 4 van die tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 7 maart 1997, wordt Mevr. De Doncker, M.P.L., gedetacheeerd adjunct-controleur, met ingang van 1 oktober 1996, benoemd tot de graad van adjunct-auditeur.

Bij koninklijk besluit van 31 augustus 1999, wordt Mevr. Sente-Motte, A.Z.R.G., gedetacheerd inspecteur bij een fiscaal bestuur bij de centrale diensten van de Administratie der douane en accijnzen, met ingang van 1 november 1998, er benoemd tot de graad van eerste attaché van financiën.

^