Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Hoofdbestuur van het kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Foissac, S.J.P., gedetacheerd adjunct-controleur, met ingang van 1 december 1995, benoemd tot de graad van adjunct-auditeur.

bron
ministerie van financien
numac
2000003458
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Hoofdbestuur van het kadaster. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 14 juni 1996 wordt de heer Foissac, S.J.P., gedetacheerd adjunct-controleur, met ingang van 1 december 1995, benoemd tot de graad van adjunct-auditeur.

^