Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Algemeen secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 1996 wordt de heer Druart, B.A., auditeur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, met ingang van 1 juni 1996, benoemd tot auditeur-generaal bij de Juridische Bij koninklijk besluit van 28 mei 1996 wordt Mevr. Cassart, B.J.E.A.A.R., adjunct-auditeur bij (...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003455
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Algemeen secretariaat. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 14 mei 1996 wordt de heer Druart, B.A., auditeur bij de Algemene Diensten van het Algemeen Secretariaat, met ingang van 1 juni 1996, benoemd tot auditeur-generaal bij de Juridische Dienst van het Algemeen Secretariaat.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 1996 wordt Mevr. Cassart, B.J.E.A.A.R., adjunct-auditeur bij de Algemene Diensten, met ingang van 1 november 1995, er benoemd tot de graad van auditeur.

^