Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 juli 1995, benoemd door verandering van graad tot de tegenover hun naam vermelde gr Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

bron
ministerie van financien
numac
2000003452
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der thesaurie. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 25 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 juli 1995, benoemd door verandering van graad tot de tegenover hun naam vermelde graad in kolom 3 van deze tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Bij koninklijk besluit van 25 februari 1996 wordt Mevr. Flament, T.M., bestuurssecretaris, met ingang van 1 augustus 1995, benoemd tot de graad van adjunct-auditeur.

Bij koninklijk besluit van 28 mei 1996 wordt de heer Abts, L.G., bestuurssecretaris, met ingang van 1 september 1995, benoemd tot adjunct-auditeur.

^