Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 22 september 2000

Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 oktober 1995, benoemd tot de tegenover hun naam vermelde graad in kolom 3 van deze ta Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

bron
ministerie van financien
numac
2000003450
pub.
22/09/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN FINANCIEN


Administratie der pensioenen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 februari 1996 worden de in onderstaande tabel opgenomen ambtenaren, met ingang van 1 oktober 1995, benoemd tot de tegenover hun naam vermelde graad in kolom 3 van deze tabel : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^