Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 september 1999

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzit Bij koninklijk besluit van 18 juni 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt (...)

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1999022839
pub.
08/09/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitter en leden Bij koninklijk besluit van 18 juni 1999, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt benoemd in de hoedanigheid van voorzitter van voornoemd Comité voor een termijn van zes jaar, Dr. Frühling, Johann.

Bij hetzelfde besluit worden benoemd tot leden van voornoemd Comité voor een termijn van zes jaar : 1° als vertegenwoordigers van de Belgische universiteiten : Dr.De Cock, Paul;

Dr. Degré, Serge;

Dr. De Vos, Martine;

Dr. Gillet, Pierre;

Dr. Rodenstein, Daniel;

Dr. Vandewoude, Maurits;

Dr. Velkeniers, Brigitte; 2° als vertegenwoordigers van de in het Verzekeringscomité vertegenwoordigde representatieve beroepsorganisaties die de zorgverleners vertegenwoordigen : Dr.Baeyens, Jean-Pierre; de heer Denoo, Philippe; de heer Geys, Ludo;

Mevr. Haems, Marleen; de heer Martens, Mathieu;

Dr. Rossignol, Paulette;

Dr. Schreurs, Ferdinand;

Dr. Vandermeeren, Philippe;

Dr. Vermeylen, Michel; 3° als vertegenwoordigers van de verzekeringsinstellingen : Dr.Boly, Jacques;

Mevr. Delecaut, Nicole;

Dr. Drabs, Philippe;

Dr. Vandermeeren, Ivan;

Dr. Van Rompaey, Brigitte;

Dr. Vanstechelman, Raphaël;

Mevr. Van Winckel, Hilde;

Dr. Werbrouck, Violetta; de heer Wouters, Gilbert; 4° aangewezen door de Minister van Sociale Zaken : Dr.Payen, Marie-Christine; 5° aangewezen door de Minister van Volksgezondheid : Dr.Snacken, Jan.

^