Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 1999

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 worden benoemd of bevorderd vanaf 15 november 1998 : Leopoldsorde Commandeur De heer Mene, R., bestuurder van vennootschappen, voorzitter Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Orde van Leopold II Commandeur De heer Limme, M(...)

bron
ministerie van middenstand en landbouw
numac
1999016108
pub.
18/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW


Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijke besluiten van 10 januari 1999 worden benoemd of bevorderd vanaf 15 november 1998 : Leopoldsorde Commandeur De heer Mene, R., bestuurder van vennootschappen, voorzitter van de Hoge Raad voor de Middenstand, te Luik.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Orde van Leopold II Commandeur De heer Limme, M., accountant, te Luik.

^