Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 18 mei 1999

Krijgsmacht. - Benoemingen van hoofdofficieren in het kader van de reserve-officieren Bij koninklijk besluit ****. 2260 van 26 maart 1999 : De hierna genoemde reserveofficieren worden benoemd in de hogere graad op 26 maart 1999, in de **** **** Korps van de infanterie In de graad van ****-kolonel, de ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
1999007094
pub.
18/05/1999
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
<****> MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING****><****>
Krijgsmacht. - **** van hoofdofficieren in het kader van de reserve-officieren **** koninklijk besluit ****. 2260 van 26 maart 1999 : **** hierna genoemde reserveofficieren worden benoemd in de hogere graad op 26 maart 1999, in de categorie van de hoofdofficieren : **** **** van de infanterie **** de graad van ****-kolonel, de **** : ****, ****.; **** ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.;****><****>****, ****. **** de graad van ****, de ****-commandanten : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.;****><****>****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** van de **** **** de graad van ****-kolonel, de **** : **** ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van ****, de ****-commandanten : ****, ****.; ****, ****.; ****, S.; ****, ****.; ****, ****. **** van de artillerie **** de graad van ****-kolonel, de **** : ****, ****.; ****, ****. **** de graad van ****, ****-commandant ****, ****. **** van het licht vliegwezen **** de graad van ****-kolonel vlieger, de **** vliegers : de ****, ****.; de ****, ****. **** van de genie **** de graad van ****, ****-commandant ****, ****. **** van de **** **** de graad van ****-kolonel, de **** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van ****, ****-commandant **** ****, ****. **** van de logistiek **** de graad van ****-kolonel, de **** : ****, ****.; **** ****, ****.; De ****, ****.; ****, ****. **** de graad van ****, de ****-commandanten : ****, ****.; ****, ****. **** **** van het niet-varend personeel **** de graad van ****-kolonel van het vliegwezen, de **** van het vliegwezen : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ***** de graad van **** van het vliegwezen, de ****-commandanten van het vliegwezen : ****, ****.; **** ****, ****.; **** ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ***** van de **** **** de graad van ****, de **** : ****, ****.; **** den ****, ****. **** van de officieren technici **** de graad van **** technicus, **** technicus ****, ***** de graad van **** technicus, ****-ter-zee eerste klasse technicus ****, ****. **** van de officieren van de diensten **** de graad van **** van de diensten, de **** van de diensten : **** ****, ****.; **** ****, ****. **** de graad van ****, ****-ter-zee eerste klasse van de diensten ****, ****. **** dienst **** technisch korps **** de graad van geneesheer-****-kolonel, de geneesheren-**** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; **** ****, ****. **** de graad van apotheker-****-kolonel, de apothekers-**** : ****, ****.; ****, ****. **** de graad van dierenarts-****-kolonel, dierenarts-**** ****, ****. **** de graad van geneesheer-****-kolonel, geneesheer-**** ****, ****. **** de graad van tandarts-****-kolonel, tandarts-**** ****, ****. **** de graad van geneesheer-****-kolonel, de geneesheren-**** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van tandarts-****-kolonel, tandarts-**** ****, ****. **** de graad van geneesheer-****, de geneesheren-**** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; **** ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van tandarts-****, de tandartsen-**** : **** ****, ****.; ****, ****. **** de graad van dierenarts-****, dierenarts-**** ****, ***** de graad van tandarts-****, de tandartsen-**** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van tandarts-****, tandarts-**** ****, ****. **** de graad van geneesheer-****, de geneesheren-**** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. Medisch ondersteunend korps **** de graad van ****-kolonel, de **** : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****. **** de graad van ****, de ****-commandanten : ****, ****.; ****, ****.; ****, ****.
^