Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 09 oktober 1998

Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 juni 1998 wordt Mevr. Damien, Sylvie, met ingang van 1 april 1998, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondhe De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 april 1997.

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
1998022473
pub.
09/10/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU


Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 juni 1998 wordt Mevr. Damien, Sylvie, met ingang van 1 april 1998, op het Frans kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 april 1997.

Bij koninklijk besluit van 5 juli 1998 wordt Mevr. Luyckx, Carine, met ingang van 10 april 1998, in vast dienstverband benoemd tot de graad van sociaal inspecteur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, Buitendiensten.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 april 1997.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 1998 wordt de heer Wouter Eggermont, met ingang van 1 juni 1998, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 juni 1997.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 1998 wordt de heer Jan Demey, met ingang van 1 juni 1998, op het Nederlands kader, in vast dienstverband benoemd tot de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu - Hoofdbestuur.

De datum van ranginneming voor bevordering tot een hogere graad wordt bepaald op 1 juni 1997.

^