Etaamb.openjustice.be
Benoeming Door Koninklijk Besluit
gepubliceerd op 08 december 1998

Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 1998 is de heer Henri Willemans, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, ter vervanging van de heer Henri Tallon, wie Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 is de heer Dany Lorquin, benoemd tot werkend rechte(...)

bron
ministerie van tewerkstelling en arbeid
numac
1998012985
pub.
08/12/1998
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID


Arbeidsgerechten. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 13 november 1998 is de heer Henri Willemans, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Leuven, ter vervanging van de heer Henri Tallon, wiens mandaat hij zal voleindigen.

Bij koninklijk besluit van 16 november 1998 is de heer Dany Lorquin, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de arbeidsrechtbank te Tongeren, ter vervanging van de heer Paul Snoks, wiens mandaat hij zal voleindigen.

^