Etaamb.openjustice.be
Bekendmaking Van De Juridische Orde
gepubliceerd op 10 december 1999

Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Brussel. Kandidaten voorge Eerste kandidaat : de heer Lybeer, B., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel; Twe(...)

bron
ministerie van justitie
numac
1999010197
pub.
10/12/1999
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Nederlandse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Brussel.

Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste kandidaat : de heer Lybeer, B., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel;

Tweede kandidaat : Mevr. Papen, A., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Kandidaten voorgedragen door de Raad : Eerste kandidaat : de heer Desmedt, H., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Tweede kandidaat : de heer Lybeer, B., voornoemd.

Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Franse taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot twee plaatsen van ondervoorzitter vacant in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Eerste plaats : Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste kandidaat : Mevr. Laveyt, J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Tweede kandidaat : de heer De Wolf, D., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Kandidaten voorgedragen door de Raad : Eerste kandidaat : de heer Leys, J.-C., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Tweede kandidaat : de heer Goldenberg, E., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Tweede plaats : Kandidaten voorgedragen door het hof van beroep : Eerste kandidaat : Mevr. Gruwez, A., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Tweede kandidaat : de heer De Greve, M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Kandidaten voorgedragen door de Raad : Eerste kandidaat : de heer Goldenberg, E., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel;

Tweede kandidaat : de heer Staes-Polet, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

^