Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 28 januari 2013

Gerechtsdeurwaarders Bij arrest nr. 195.635/AGAV-125 van 18 januari 2013 van de Raad van State is het koninklijk besluit van 15 december 2009, waarbij de heer Hellebaut, H., benoemd tot gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Bru

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013200509
pub.
28/01/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^