Etaamb.openjustice.be
Arrest
gepubliceerd op 11 juli 2012

Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen van lede Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012 worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op(...)

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2012022265
pub.
11/07/2012
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Hernieuwingen van mandaten. - Benoemingen van leden Bij koninklijk besluit van 19 juni 2012Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203751 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van het beheerscomité van de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012203517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 17bis van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers gecoördineerd op 28 juni 1971 sluiten worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar, ingaande op 4 maart 2012, als leden van de Gewestelijke commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit van de provincie Luxemburg, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, de mandaten van : - Mevrn. CLAUSSE, Sandrine, DACOS, Marie-Gabrielle, MARCHANT, Ginette en WEYLAND, Virginie en de heren BAUDUIN, Marc, DELAEY, Nicolas, DELEPINE, Yves, DELVAUX, Vincent, FENICHIU, Olivier, PLUMACKER, Alain, SIMON, Christian en WACKERS, André, in de hoedanigheid van werkende leden et de dames CORNELIS, Bernadette en SOETAERT, Christine en de heren CODDENS, Luc, DEWULF, Philippe, LOOS, Jean-Paul, MASSIN, Bernard, PASTORET, Yves, VERDEURE, Jean-Louis en VOSSEN, Pierre, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij genoemde commissie, vanaf de dag van deze bekendmaking, voor een termijn verstrijkend op 3 maart 2018 : - Mevrn. NGUYEN, Thérèse en ARFA, Nadia en de heer DEMUYNCK, Pierre-Yves, in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden, als vertegenwoordigers van verzekeringsinstellingen.

^