Etaamb.openjustice.be
Arrest Van Het Grondwettelijk Hof
gepubliceerd op 05 december 2017

Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 oktober 2017 in zake S.H. tegen verschillende schuldeisers, in aanwezigheid van Mr. Anne Mureau, schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter griffie « Voeren de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, die(...)

bron
grondwettelijk hof
numac
2017206329
pub.
05/12/2017
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

GRONDWETTELIJK HOF


Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989Relevante gevonden documenten type wet prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet op het Arbitragehof sluiten Bij arrest van 3 oktober 2017 in zake S.H. tegen verschillende schuldeisers, in aanwezigheid van Mr. Anne Mureau, schuldbemiddelaar, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 oktober 2017, heeft het Arbeidshof te Bergen de volgende prejudiciële vraag gesteld : « Voeren de artikelen 1675/13, § 3, en 1675/13bis, § 2, van het Gerechtelijk Wetboek, die het statuut van onreduceerbare schuld niet toekennen aan de schuld van onverschuldigde bedragen inzake sociale zekerheid, geen discriminatie in het licht van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in tussen : 1. de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op onderhoudsschulden en de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op een schuld van onverschuldigde bedragen inzake sociale zekerheid, met name wanneer het onverschuldigde bedrag voortvloeit uit een gedrag dat een misdrijf vormt ? 2.de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op een schuld bestaande in een vergoeding toegekend voor het herstel van een lichamelijk letsel veroorzaakt door een misdrijf en de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op een schuld van onverschuldigde bedragen inzake sociale zekerheid, met name wanneer het onverschuldigde bedrag voortvloeit uit een gedrag dat een misdrijf vormt ? 3. de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op een schuld van een strafrechtelijke geldboete aan de schuldeiser wiens aangifte van schuldvordering betrekking heeft op een schuld van onverschuldigde bedragen inzake sociale zekerheid, met name wanneer het onverschuldigde bedrag voortvloeit uit een gedrag dat een misdrijf vormt ? ». Die zaak is ingeschreven onder nummer 6740 van de rol van het Hof.

De griffier, P.-Y. Dutilleux

^