Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 16 juli 2009

Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 193.942 uitgesproken door de Raad van State op 8 juni 2009, vernietigt het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende de aanduiding van de heer GUBBELS als titularis van een managementfunctie N

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2009022360
pub.
16/07/2009
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Raad van State. - Vernietiging Het arrest nr. 193.942 uitgesproken door de Raad van State op 8 juni 2009, vernietigt het koninklijk besluit van 1 september 2006 houdende de aanduiding van de heer GUBBELS als titularis van een managementfunctie N-1 van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, in de functie van Directeur-generaal van de Directie generaal « Personen met een handicap » in het Franse taalkader vanaf 1 oktober 2006.

^