Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 28 februari 2008

Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 178467 van de Raad van State van 10 januari 2008 vernietigt het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en

bron
federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu
numac
2008024101
pub.
28/02/2008
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU


Vernietiging door de Raad van State Het arrest nr. 178467 van de Raad van State van 10 januari 2008 vernietigt het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot aanwijzing van de universitaire ziekenhuisdiensten, universitaire ziekenhuisfuncties en universitaire zorgprogramma's voor het ziekenhuis « Universitair Medisch Centrum Sint-Pieter ».

^