Etaamb.openjustice.be
Arrest Van De Raad Van State
gepubliceerd op 05 december 2000

Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 90.291 van 18 oktober 2000, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst i (...)

bron
ministerie van ambtenarenzaken
numac
2000002113
pub.
05/12/2000
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN AMBTENARENZAKEN


Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 90.291 van 18 oktober 2000, heeft de Raad van State, afdeling administratie, VIIIe kamer, het koninklijk besluit van 12 maart 2000 tot regeling van de rechtstoestand van de bij arbeidsovereenkomst in dienst genomen federale ICT-manager (informatie- en communicatietechnologie) vernietigd.

^