Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 14 januari 2022

**** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2022 1. In 2022 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een bachelor voor de Landmacht en voor de **** 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij voorkeur(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2021043375
pub.
14/01/2022
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** van kandidaat-officieren beperkte duur niveau **** in 2022 1. In 2022 wordt een **** georganiseerd voor de werving van kandidaat-officieren beperkte duur, die houder zijn van een bachelor voor de Landmacht en voor de Luchtmacht.2. **** ****.De inschrijving is mogelijk vanaf 13 september 2021 en gebeurt bij voorkeur zo vroeg mogelijk. ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 28 oktober 2021 voor de sollicitanten ingelijfd in februari 2022 en op 28 april 2022 voor de sollicitanten ingelijfd in september 2022. ****. De voorwaarden tot deelname aan de wedstrijd, de **** en de vakken van de wedstrijd kunnen worden bekomen bij de ****, op het **** Nummer 0800/33348 of via ****.****.****. 3. Programma van de proeven en examens ****.De geneeskundige onderzoeken, de gemeenschappelijke proef inzake fysieke conditie en de psychotechnische proeven worden georganiseerd vanaf 13 september 2021. ****. De examens van taalkennis zullen plaatsvinden in de **** Militaire School op 25 november 2021 voor de sollicitanten ingelijfd in februari 2022 en op 29 juni 2022 voor de sollicitanten ingelijfd in september 2022.(1) Het examen over de grondige kennis van, naar de keuze van de sollicitant, de ****, de **** of de **** taal is schriftelijk.Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. (2) Het examen over de elementaire kennis van één van deze talen waarin de grondige kennis niet werd ondervraagd, is schriftelijk.****. De geslaagde en batig gerangschikte kandidaten zullen worden toegelaten tijdens de week van 21 februari 2022 of in de week van 12 september 2022. 4. Vacatures Onder voorbehoud van aanpassing in functie van de budgettaire middelen van het departement Defensie en/of van veranderingen in de behoeften van de organisatie, is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald:

**** de **** ****/Aantal vacatures

****

****

****/Totaal

9

13

22


**** afkortingen: **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** onderstaande tabel herneemt de **** vacatures per ****:

**** ****/Landmacht

Officier Manoeuvre Officier Manoeuvre Para **** **** **** **** Artillerie Officier Génie Officier Genie **** ****

**** ****/Luchtmacht

**** **** ****


**** zoals hieronder bepaald (meer gedetailleerde informatie via ****.****.****): In het bezit zijn van een bachelor.

Opmerking: **** alle **** vacatures, moet de sollicitant houder zijn van een bachelor of van een gelijkwaardig diploma of getuigschrift. Een hoger diploma is eveneens toegelaten maar om de rechten en de verplichtingen te bepalen wordt er met het vereiste diploma rekening gehouden. 5. **** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** chef van de Sectie Rekrutering en **** van de Algemene **** **** **** past, indien nodig, de vacatures per functie aan op basis van de **** en organiseert de transfers in functie van de uitgedrukte behoeften.

^