Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 05 februari 2020

**** van een administrateur voor de Hoge **** voor de Justitie De Hoge **** voor de Justitie organiseert een selectie met het oog op de aanwerving van een administrateur (****/****/****) in het **** ****. **** betrekking van ad(...) CONTEXT VAN DE FUNCTIE De Hoge **** voor de **** (****.****.****) is een federaal orgaan met als(...)

bron
hoge raad voor de justitie
numac
2020040236
pub.
05/02/2020
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode
^