Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 juni 2014

Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken De vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken voor het Koninklijk Museum voor **** (****14165),(...) Er zijn geen geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203729
pub.
11/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken De vergelijkende selectie van **** financieel verantwoordelijken (niveau ****2) voor het Koninklijk Museum voor **** (****14165), werd afgesloten op 15 mei 2014.

Er zijn geen geslaagden.

^