Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 02 juni 2014

Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** verpleegkundige De vergelijkende selectie van **** verpleegkundige (niveau ****) voor het Fonds voor Beroepsziekten (****14175) werd afgesloten op 26 mei 2014.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014203594
pub.
02/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** verpleegkundige **** vergelijkende selectie van **** verpleegkundige (****/****) (niveau ****) voor het **** voor **** (****14175) werd afgesloten op 26 mei 2014.

Er zijn 3 geslaagden.

^