Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 30 april 2014

Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** business analisten De vergelijkende selectie van **** business analisten (niveau ****) voor de Rijksdienst voor **** (****14126) werd afgesloten op (...) Er zijn 4 geslaagden. (...)

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2014202862
pub.
30/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** business analisten **** vergelijkende selectie van **** business analisten (****/****) (niveau ****) voor de **** voor **** (****14126) werd afgesloten op 24 april 2014.

Er zijn 4 geslaagden.

^