Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 09 oktober 2013

Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** (niveau ****) voor het Ministerie van **** (****13071)(...) Er zijn 2 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013205515
pub.
09/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** **** vergelijkende selectie van **** industrieel ingenieurs **** (****/****) (niveau ****) voor het **** van **** (****13071) werd afgesloten op 24 september 2013.

Er zijn 2 geslaagden.

^