Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 29 mei 2013

Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs De vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs (niveau ****) voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor **** (****12639) werd ****(...) Er zijn 10 geslaagden.

bron
selor - selectiebureau van de federale overheid
numac
2013203126
pub.
29/05/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

**** - **** VAN DE FEDERALE OVERHEID


Werving. - **** Vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs **** vergelijkende selectie van **** sociaal inspecteurs (****/****) (niveau ****) voor de **** voor **** voor **** (****12639) werd afgesloten op 14 mei 2013.

Er zijn 10 geslaagden.

^