Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

**** aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma of van het hoger onderwijs lange type ****. 2. ****) **** **** **** kandidaat van de bijzondere werving mag op 31 december van het jaar waarin de proeven starten de(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007017
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


**** aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een bijzondere werving van kandidaat-beroepsofficieren in het bezit van een universitair diploma of van het hoger onderwijs lange type ****.2. ****) **** ****- en **** : De kandidaat van de bijzondere werving mag op 31 december van het jaar waarin de proeven starten de leeftijd niet bereikt hebben van 31 jaar. Ten laatste op de dag van zijn aanvaarding moet de kandidaat houder zijn van het diploma in de beoogde specialiteit. ****) **** **** moeten door de kandidaten gestuurd worden aan : Koninklijke **** ****, ****, **** 30, 1000 ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 2 juni 2000 (postdatum als bewijs). ****) De taalexamens zullen plaatsvinden op 24 juni 2000.****) Een interview dat betrekking heeft op de **** wordt vanaf juli 2000 georganiseerd.****) Het medisch onderzoek en de fysieke en psychotechnische proeven worden vanaf januari 2000 georganiseerd.****) De geslaagde en batig gerangschikte kandidaten zullen worden toegelaten in de loop van de maand augustus of in het begin van de maand september 2000.3. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de ****, de vakken van de wedstrijd en de te kennen leerstof worden gegeven in de jaarlijkse brochure en zijn bijlagen «*****». **** brochure kan, op verzoek, kosteloos bekomen worden bij : ****) Koninklijke **** ****, ****, **** 30, 1000 ****, tel.: 02/737 66 74 - **** : 9 2428 **** 6674, fax : 02/737 66 72. ****) ****-****, kwartier **** ****, **** 1, 1120 ****, groen nummer 0800/14936.4. De toelatingsexamens : ****) **** examen over de grondige kennis van de door de kandidaat gekozen eerste taal omvat twee schriftelijke gedeelten : 1) de samenvatting van een tekst over een onderwerp van algemene aard, die de kandidaat gedurende een **** minuten heeft kunnen lezen zonder aantekeningen te maken;2) het opstellen van een commentaar, in de vorm van een samenhangende tekst waarin ten minste wordt geantwoord op een vragenlijst in verband met de gelezen tekst bedoeld in (1) hierboven. **** de beoordeling van elk van beide **** wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. ****) **** examen over de elementaire kennis van de door de kandidaat gekozen tweede taal omvat drie schriftelijke gedeelten : 1) een thema;2) een vertaling;3) een opstel in de vorm van een samenhangende tekst waarin ten- minste wordt geantwoord op een vragenlijst in verband met een in de tweede taal opgestelde tekst, verstrekt aan de kandidaat.5. **** plaatsen. Onder voorbehoud van aanpassing tengevolge van de budgettaire werkzaamheden van het departement Landsverdediging is het aantal **** plaatsen voor de **** als volgt bepaald : **** de raadpleging van de tabel, zie beeld **** afkortingen **** = **** **** = Luchtmacht Mar = **** **** = Medische **** 6. **** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen. De niet bezette plaatsen zullen in eerste prioriteit overgedragen worden naar een andere specialiteit en daarna naar de **** plaatsen van de normale werving in de **** Militaire ****, **** Alle ****. 7. Beheer van de militaire kandidaten. **** **** van de militaire kandidaat zal door de **** «*****» ondertekend worden en met de nodige documenten rechtstreeks aan het **** **** Militaire **** toegezonden worden. Geen **** ****.

^