Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** plaatsvinden : ****. Koninklijke **** School, 155**** **** promotie; ****. **** ****. Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden in de hogere zeevaartschool en in een ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007016
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aanwerving van kandidaat-beroepsofficieren in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** plaatsvinden : ****.Koninklijke **** School, 155**** **** promotie; ****. Koninklijke **** School, 140**** promotie **** Wapens;****. Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden in de hogere zeevaartschool en in een industriële hogeschool.****. Kandidaat-beroepsofficieren die opgeleid worden aan de **** School voor Medische ****.2. ****.**** **** moeten door de kandidaten gestuurd worden aan : Koninklijke **** ****, ****, **** 30, 1000 ****.

De inschrijvingen worden afgesloten op 2 juni 2000 (postdatum als bewijs).

De kandidaten kunnen zich tegelijkertijd inschrijven voor verschillende ****. ****. De taalexamens zullen plaatsvinden op 24 juni 2000.De wetenschappelijke proeven worden op 25 en 26 juni 2000 georganiseerd. ****. Het medisch onderzoek en de fysieke en psychotechnische proeven worden vanaf januari 2000 georganiseerd.****. De geslaagde en batig gerangschikte kandidaten zullen worden toegelaten in de loop van de maand augustus of in het begin van de maand september 2000 naargelang de toegelaten ****.3. De voorwaarden tot deelneming aan de wedstrijd, de ****, de vakken van de wedstrijd en de te kennen leerstof worden gegeven in de jaarlijkse brochure en zijn bijlagen "Een loopbaan als **** bij de ****". **** brochure kan, op verzoek, kosteloos bekomen worden bij : ****. Koninklijke **** **** **** **** 30 1000 **** ****.: 02/737 66 74 **** : 9 2428 **** 6674 Fax : 02/737 66 72 ****. ****-**** **** **** **** **** 1 1120 **** **** nummer 0800/14936 4.De toelatingsexamens ****. **** examen over de grondige kennis van de door de kandidaat gekozen eerste taal omvat twee schriftelijke gedeelten : (1) de samenvatting van een tekst over een onderwerp van algemene aard, die de kandidaat gedurende een **** minuten heeft kunnen lezen zonder aantekeningen te maken;(2) het opstellen van een commentaar, in de vorm van een samenhangende tekst waarin ten minste wordt geantwoord op een vragenlijst in verband met de gelezen tekst bedoeld in (1) hierboven. **** de beoordeling van elk van beide **** wordt rekening gehouden met de inhoud, de stijl, de spelling en de presentatie van het werk. ****. **** examen over de elementaire kennis van de door de kandidaat gekozen tweede taal omvat drie schriftelijke gedeelten : (1) een thema;(2) een vertaling;(3) een opstel in de vorm van een samenhangende tekst waarin ten minste wordt geantwoord op een vragenlijst in verband met een in de tweede taal opgestelde tekst, verstrekt aan de kandidaat.****. **** examens wiskunde zijn schriftelijk en bestaan uit : (1) een gemeenschappelijk gedeelte voor alle kandidaten dat betrekking heeft op het programma van het algemeen secundair onderwijs waarin ten minste vier uren wiskunde per week gegeven wordt in de laatste twee jaren;(2) een bijkomend onderdeel voor de kandidaten voor de polytechnische afdeling dat betrekking heeft op het programma van het algemeen secundair onderwijs waarin ten minste zes uren wiskunde per week gegeven wordt in de laatste twee jaren. **** examens in de wiskunde kunnen voor alle kandidaten de volgende vakken omvatten : algebra, analyse, meetkunde, driehoeksmeting, **** rekenen en daarenboven voor de kandidaten voor de polytechnische afdeling analytische meetkunde. 5. **** plaatsen **** voorbehoud van aanpassing tengevolge van de budgettaire werkzaamheden van het departement Landsverdediging is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald : **** de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) waarvan 3 varend personeel (2) waarvan 2 varend personeel (3) waarvan 7 varend personeel (4) waarvan 4 varend personeel (5) Korps Techniek (6) 1 **** Dek - 1 Korps Techniek (7) 2 **** Dek - 1 **** Diensten (8) 4 **** Dek - 1 **** Diensten (9) **** Dek (10) Medisch Ondersteunend **** (11) Medisch Technisch Korps (leerlingen geneesheer) **** afkortingen **** = van het **** **** **** = van het **** **** **** = Koninklijke **** School POL = Polytechnische **** **** = **** Alle **** **** = Hogere **** **** = Industriële **** **** = Koninklijke **** voor Medische **** 6.**** aanpassingen van de niet toegekende plaatsen **** de grenzen van een maximale bezetting van de **** plaatsen kunnen de voorziene maar niet bezette plaatsen worden overgedragen naar een andere **** in functie van de behoeften en op beslissing van de chef van de generale staf. 7. Beheer van de militaire kandidaten **** **** van de militaire kandidaat zal door de **** "voor gezien" ondertekend worden en met de nodige documenten rechtstreeks aan het **** **** **** School toegezonden worden.Geen **** ****.

^