Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2000 kandidaat-onderofficieren korte termijn aanwerven. 2. **** ****) De kandidaat onderofficier korte termijn moet minstens hou ****) De kandidaat die nog niet het vereiste **** bezit bij inschrijving komt evenwel in ****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007015
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aanwerving van kandidaat-onderofficieren korte termijn 1. Het Ministerie van **** zal in 2000 kandidaat-onderofficieren korte termijn aanwerven.2. **** ****) De kandidaat onderofficier korte termijn moet minstens houder zijn van een getuigschrift van het vierde jaar van het secundair onderwijs, of van een gelijkwaardig getuigschrift.****) De kandidaat die nog niet het vereiste **** bezit bij inschrijving komt evenwel in aanmerking mits hij een getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij het laatste studiejaar volgt van de cyclus tot het bekomen van het diploma of het getuigschrift van dat niveau.Hij legt ten laatste bij zijn inlijving het getuigschrift voor waaruit blijkt dat hij aan de gestelde **** voldoet. 3. **** en -examens ****) **** **** omvatten medische, fysieke en psychotechnische proeven.****) De proeven worden tot 20 juli 2000 in het Centrum voor Rekrutering en **** georganiseerd.4. **** ****) De inschrijvingen staan open en worden op 2 juni 2000 afgesloten.****) De inschrijvingen moeten ingediend worden bij een **** kantoor.5. Om te worden aanvaard tot een **** moeten de kandidaten geslaagd zijn voor de **** en batig gerangschikt zijn.6. Informatie over de ****- en **** en de details over de wedstrijd kunnen op verzoek kosteloos bekomen worden bij : ****-**** **** **** **** **** 1 1120 **** **** nummer : 0800/14936 7.**** plaatsen **** voorbehoud van aanpassing tengevolge van de budgettaire werkzaamheden van het departement Landsverdediging is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald : **** ****...35 ****...15

^