Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

Aanwerving van kandidaat-**** 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2000 een **** organiseren voor kandidaat-****. 2. **** **** werving. ****) De kandidaat-**** ****) De kandidaat-**** voor de **** van niveau 2, technicus en niet-****(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007014
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Aanwerving van kandidaat-**** 1. Het Ministerie van Landsverdediging zal in 2000 een **** organiseren voor kandidaat-****.2. **** **** werving.****) De kandidaat-**** voor de **** van niveau 3+, technicus en niet-technicus, moeten minstens houder zijn van een **** dat hen toegang verleent tot het vijfde leerjaar van het algemeen vormend, technisch of artistiek secundair onderwijs.****) De kandidaat-**** voor de **** van niveau 2, technicus en niet-technicus, moeten hetzij : - houder zijn van een gehomologeerd diploma van het secundair onderwijs of een gehomologeerd getuigschrift van het hoger secundair onderwijs; - houder zijn van een diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan; - houder zijn van een diploma of getuigschrift dat als minstens gelijkwaardig erkend is. ****) Om te mogen deelnemen aan de **** moet de kandidaat voldoen aan die **** of aantonen dat hij eraan kan voldoen op het einde van het lopende schooljaar of academiejaar.3. **** ****) Gemeenschappelijke proeven. **** **** omvatten medische, fysieke en psychotechnische proeven voor alle kandidaat-**** die beginnen vanaf november 1999. ****) Specifieke proeven voor kandidaten niveau 3+. De kandidaat-**** niveau 3+ moeten bovendien tussen eind juni en 20 juli 2000, in het Centrum voor Rekrutering en Selectie een examen afleggen over de eerste landstaal en wiskunde. ****) De proeven en examens worden tot juli 2000 in het Centrum voor Rekrutering en Selectie georganiseerd.4. **** ****) De inschrijvingen staan open voor kandidaten en zullen op 2 juni 2000 worden afgesloten.****) De kandidaten kunnen zich tegelijkertijd inschrijven voor verschillende **** voor zover ze voldoen aan de ****- en **** voor de gewenste vormingen.****) De inschrijvingen moeten ingediend worden bij een **** kantoor.5. Om te worden aanvaard tot een **** moeten de kandidaten geslaagd zijn voor de **** en batig gerangschikt zijn.6. Informatie over de ****- en **** en de details over de **** kunnen op verzoek kosteloos bekomen worden bij : ****-****, **** **** ****, **** 1, 1120 ****, **** nummer : 0800/14936.7. **** plaatsen. ****) Onder voorbehoud van aanpassing ten gevolge van de budgettaire werkzaamheden van het departement Landsverdediging is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^