Etaamb.openjustice.be
Aanwerving
gepubliceerd op 11 februari 2000

Werving van kandidaat-officieren korte termijn in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-officieren korte termijn plaatsvinden. 2. ****. De inschrijvingen zijn geopend en worden afgesloten op 2 juni 2000 . ****. **** ****(...) ****. ****. Kan geen **** als kandidaat officier korte termijn aangaan : de(...)

bron
ministerie van landsverdediging
numac
2000007013
pub.
11/02/2000
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING


Werving van kandidaat-officieren korte termijn in 2000 1. In 2000 zal een werving van kandidaat-officieren korte termijn plaatsvinden.2. ****.De inschrijvingen zijn geopend en worden afgesloten op 2 juni 2000 (postdatum als bewijs). ****. De kandidaten moeten houder zijn van een diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs, of van een gelijkwaardig getuigschrift.Degene die nog niet het vereiste **** bezit bij inschrijving komt evenwel in aanmerking mits hij een getuigschrift voorlegt waaruit blijkt dat hij het laatste studiejaar volgt van de cyclus tot het bekomen van het diploma of het getuigschrift van dat niveau. Hij legt ten laatste bij zijn inlijving het getuigschrift voor waaruit blijkt dat hij aan de gestelde **** voldoet ****. ****. Kan geen **** als kandidaat officier korte termijn aangaan : degene die de volgende leeftijd bereikt heeft : - 28 jaar voor de kandidaat houder van een diploma van doctor in de geneeskunde; - 23 jaar voor de overige kandidaten. 3. De inschrijving moet uitsluitend gestuurd worden aan : Koninklijke Militaire **** **** **** 30 1000 **** **** : 02/737.66.74 4. **** ****- en **** alsmede informatie over deze werving kunnen bekomen worden bij de Koninklijke Militaire School of bij ****-**** **** **** **** **** 1 1120 **** **** nummer : 0800/14936 5.**** plaatsen.

Onder voorbehoud van aanpassing tengevolge van de budgettaire werkzaamheden van het departement Landsverdediging is het aantal **** plaatsen als volgt bepaald : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (1) 18 Infanterie, 11 ****, 7 Artillerie, 5 Logistiek.(2) 12 Infanterie, 6 ****, 5 Artillerie, 3 Logistiek.(3) 4 ****, 5 Administratie, 3 Inlichtingen en planning van zendingen.(4) 3 ****, 3 Administratie, 2 Inlichtingen en planning van zendingen.(5) Korps Personeel Dek. (6) 3 Arts - 2 Medisch Ondersteunend Korps.

^