Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 30 januari 2024

Toestemming voor fusie tussen vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of van dergelijke vennootschappen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Met toepassing van artikel 38 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggi(...)

bron
autoriteit voor financiele diensten en markten
numac
2024000331
pub.
30/01/2024
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN


Toestemming voor fusie tussen vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of van dergelijke vennootschappen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen (artikelen 38 en 39 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies) Met toepassing van artikel 38 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies, heeft het directiecomité van de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA) haar toestemming verleend voor de fusie door opslorping tussen de Nederlandse kredietinstelling Van Lanschot Kempen N.V., met maatschappelijke zetel te Hooge steenweg 29, 5211 JN 's-Hertogenbosch, Nederland en de Belgische vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies Mercier Vanderlinden Asset Management N.V., met maatschappelijke zetel te Lange Lozanastraat 254, 2018 Antwerpen, België, zoals uiteengezet in het fusievoorstel van 7 september 2023, opgesteld overeenkomstig artikel 12:112 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De toestemming wordt geacht te zijn verleend op 31 december 2023.

Ingevolge artikel 39 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten is iedere overdracht tussen vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies of tussen dergelijke vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies en andere beleggingsondernemingen of andere in de financiële sector bedrijvige instellingen, van rechten en verplichtingen die voortkomen uit verrichtingen van de betrokken vennootschappen of ondernemingen, waarvoor toestemming is verleend overeenkomstig artikel 38 van de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 18/11/2016 numac 2016003373 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies sluiten aan derden tegenstelbaar zodra de toestemming van de FSMA is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Brussel, 10 januari 2024.

^