Etaamb.openjustice.be
Wet
gepubliceerd op 29 juli 2013

Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009342
pub.
29/07/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, haar geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan de heer **** **** **** **** **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde **** **** **** **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, is machtiging verleend aan de heer **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en Mevr. **** **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, beiden wonende te *****, om, behoudens tijdig verzet waarover zal beslist worden, hun geslachtsnaam in die van «*****» te veranderen, na afloop van zestig dagen te rekenen van deze bekendmaking.

^